Nieuwsbrief maart 2019

Nieuws brief.

Maart 2019 afd. Oosterhout NB

   Een leeg voorblad Tot voor kort was het Erna, onze voorzitter, die het blad altijd met een lezenswaardig artikel wist te vullen.      Nu we na haar afscheid besloten hebben als overgebleven  bestuursleden haar taken bij toerbeurt waar te nemen mag ik, wat het voorblad betreft, de spits afbijten. 

Dat valt nog niet mee. Ik zit al enige tijd achter de computer, maar de inspiratie is ver te zoeken. Maar wacht! Ik heb een knipselmap! Mogelijk kom ik daarin iets tegen wat de moeite van het plaatsen waard is. Ik vind onderstaande gedachte en besluit die te gebruiken.

“Iemand die in zijn leven veel gemediteerd had, werd eens gevraagd waarom hij ondanks zijn drukke werkzaamheden, toch steeds zo rustig en beheerst kon zijn. Hij antwoordde: “Als ik sta, dan sta ik. Als ik ga, dan ga ik. Als ik eet, dan eet ik. Als ik spreek, dan spreek ik. “Ze zeiden: “dat doen wij toch ook. Maar wat doe jij, wat daar bovenuit gaat? “Hij zei opnieuw: “Als ik sta, dan sta ik. Als ik ga, dan ga ik. Als ik eet, dan eet ik. Als ik spreek, dan spreek ik. “Opnieuw zeiden zij: “Dat doen wij toch ook.” Hij zei echter tegen hen: “Nee! Als jullie zitten, staan jullie al. Als jullie staan, dan gaan jullie al. Als jullie gaan, dan willen jullie al op je bestemming zijn.”

De moraal van het verhaal? Laat ik aan u, de lezer.

                                 Matty Dekker-Kloosterman 

2

Uit de bestuursvergaderingen

Op donderdag 7 februari kwamen enkele bestuursleden bijeen om met elkaar na te denken, over de voortgang van het afdelingsbestuur zonder een voorzitter. De werkzaamheden die Erna Tekke verrichtte zijn uiteraard niet één op één over te nemen door een van de andere bestuursleden. De contacten die zij onderhield met de landelijke en regionale organisatie, het voorzitten van ontmoetingsmiddagen, het schrijven van het voorwoord en artikelen in onze Nieuwsbrief, en het opvolgen van lopende zaken. Om dit allemaal bij te houden kost een behoorlijke hoeveelheid (vrije) tijd. Omdat we op korte termijn geen nieuwe voorzitter in zicht hebben, hebben we besloten om deze werkzaamheden onder de andere bestuursleden te verdelen. Dat houdt in dat u op de ontmoetingsmiddagen telkens een andere voorzitter aan zult treffen. Ook het voorblad van de Nieuwsbrief zal van een wisselende schrijver zijn. De externe contacten zullen in onderling overleg worden onderhouden. Al met al geen ideale situatie. Dus mocht u alsnog besluiten om het bestuur te komen versterken…….. U bent van harte welkom! Tevens werd op deze middag het afscheid van Erna georganiseerd, maar dat heeft u allen “life” mee kunnen maken. Op maandag 11 februari is het bestuur aanwezig om de laatste door Erna voorgezeten vergadering bij te wonen. Daar werd een zorgpunt besproken over de moeizame samenwerking in het landelijke bestuur van KBO/PCOB, en met name tussen KBO regio kantoren en hoofdkantoor in Utrecht. Op dit moment worden daar gesprekken over gevoerd en wij hopen op een bevredigende uitkomst. Buiten de gebruikelijke zaken was de Algemene Leden Vergadering uiteraard het hoofdonderwerp. Jaarverslagen werden doorgenomen en de financiële verslaglegging van Jacob werd met belangstelling gevolgd. Daarna was er aandacht voor het verdere programma van de Ontmoetingsmiddagen. Er werd uitgebreid nagedacht over de voor en nadelen van reisjes. De kosten daarvan rijzen zo zachtjes aan de pan uit. Bovendien moeten we zoveel mogelijk uit de spits blijven omdat we dan weer worden geconfronteerd met “fileleed”. Er wordt hard gewerkt aan een leuk alternatief en zodra daar meer zekerheid over is zullen wij u op de hoogte brengen. Mich van Wasbeek, secretaris
3

Fietsvakantie 2019 in Steensel

Beste fietsers, we zijn er weer in geslaagd om een hotel te vinden. De keus is gevallen op:

Hotel Steensel. Eindhovenseweg 43-43a in Steensel. We gaan vanaf maandag 26 tot en met donderdag 29 augustus 2019. De kosten zijn voor éénpersoonskamer € 240.– p.p. exclusief de lunch. Met twee personen op een kamer zijn de kosten € 195.– p.p. exclusief de lunch. Dus zondagavond 25 augustus de bagage brengen tussen 19.00 en 19.30 uur, bij Eke Vleer, Molenstraat 17, telefoon 432892. Dan maandagmorgen om 10.00 uur vertrekken we rechtstreeks naar Steensel. Maandagavond houden we een rustavond. Dinsdagmorgen 27 augustus vertrekken we om 9.30 uur en gaan we richting de Malpie en naar de Leenderheide. Dinsdagavond kunnen we een stukje gaan wandelen. Woensdagmorgen 28 augustus vertrekken we om 9.30 uur en gaan dan naar de Kempen en misschien ook nog een stukje naar België. Woensdagavond houden we een bonte avond. Daar horen jullie nog meer van . Donderdag 29 augustus vertrekken we rond 10.00 uur naar huis. In Oosterhout sluiten we af bij Broeder Beer om 18.00 uur, Markt 22 in Oosterhout, de kosten zijn op dit moment nog niet bekend.

Voor diegene die willen kamperen, dat kan. Camping de Veldhoeve. Zittard 41-43 in Veldhoven. De kosten zijn rond € 20.– per dag. De administratiekosten voor de campinggasten zijn € 10.– p.p. Graag opgeven voor 1 mei. Hotelgasten dienen voor 1 mei € 100.– aan Jacob van Nes te betalen en de rest te voldoen voor 1 augustus. bankrekening: NL22 RABO 0139 5807 19, onder vermelding van Fietsvakantie.

Heb je nog vragen mail of bel gerust 06 15436635. Groet, Jan en Josina

Kopij voor de Nieuwsbrief van april inleveren vóór 15 maart bij m.van.wasbeek@kpnmail.nl
4

Contributie 2019 Bijgaand treft u aan uw acceptgiro voor de betaling van de PCOB contributie 2019. Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag, vermeld op de acceptgiro, voor 1 mei a.s. te betalen. Met vriendelijke groet namens uw bestuur, J. van Nes penningmeester Nieuws van de Smikkelgroep Er is weer een etentje geregeld door Josina. We gaan weer eens naar ons vertrouwde adres Raffy in Breda. Het etentje is op 28 maart en u moet u voor 20 maart opgeven bij Josina. Tevens moet u aangeven of u met de auto of met de fiets gaat.

Vooraankondiging Kerstconcert in De Doelen Op moment wordt er weer gewerkt aan de organisatie van het Doelen concert. Hoewel er nog geen concrete bestelling mogelijk is wordt u verzocht, als u wilt deelnemen aan het bezoek u alvast vrijblijvend op te geven aan Josina, telefoon 06 15436635. Dan kan zij op het moment dat bestellen mogelijk is snel handelen. Het concert is ieder jaar snel uitverkocht.

Nieuw adres rijbewijs keuringen Een van onze leden maakte ons attent op een officiële CBR keuringarts, die op korte termijn een afspraak kan maken en tegen een aantrekkelijke prijs van € 30,–. Bovendien kunt u bij haar pinnen. Het is: Mevrouw Hoogmoed Nieuwe Dreef 39, Ulvenhout Telefoon 076-56 28 88

PCOB-bijeenkomst donderdagmiddag 14 maart 2019 Hoe houd ik mijn hersenen gezond? Onze hersenen zijn belangrijk bij alles wat we doen: van lopen tot onthouden en van emoties tot ingewikkelde denkprocessen. Onze hersenen maken ons tot wie we zijn. Maar gezonde hersenen zijn niet vanzelfsprekend. Veel mensen krijgen gedurende hun leven te maken met een hersenaandoening. Gelukkig is er ook goed nieuws. U kunt zelf veel doen om uw hersenen in een zo goed mogelijke conditie te houden. Zoals voldoende slaap,
5

regelmatig bewegen en een gezonde voeding. Daarnaast is het belangrijk om de hersenen uit te blijven dagen.

U krijgt tijdens de lezing Hoe houd ik mijn hersenen gezond meer concrete tips. Hoe eerder u daarmee begint, hoe groter de kans dat ook uw hersenen tot op hoge leeftijd actief blijven.

We zijn weliswaar wat ouder, maar nooit te oud om te leren! Stel jezelf van tijd tot tijd maar eens de vraag: “wat heb ik vandaag geleerd”. Wedden daer iets is!

Hopen dat deze bijeenkomst op veel belangstelling mag rekenen. Van harte welkom in De Beuk, waar zoals gebruikelijk vanaf 13.45 uur koffie en thee klaarstaan. Matty Dekker-Kloosterman

Ontmoetingsmiddagen Elke 2e donderdag van de maand, behalve in de maanden juni, juli en augustus, is er een ontmoetingsmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in de Beuk aan de Rulstraat. Vanaf 13.45 kunt u al terecht voor een kopje koffie of thee. 14 maart “Hoe houd ik mijn hersenen gezond?” De heer Rob Koopmans, namens de Hersenstichting 11 april Lezing over Bach’s Matthaüs Passion Door de heer Arjan Breukhoven

Terugblik op de ontmoetingsmiddag van 14 februari Deze middag stond zoals gewoonlijk in februari in het teken van de Algemene Leden Vergadering. We begonnen onze vergadering met de herdenking van de zeven leden die ons ontvallen zijn. Het reilen en zeilen van onze vereniging in het jaar 2018 werd tegen het licht gehouden. Het bestuur keek terug op een geslaagd jaar. De aanwezige leden werd de diverse verslagen gepresenteerd en ook het financiële verslag werd met instemming ontvangen. Op basis van de cijfers en vooruitzichten werd de contributie ongewijzigd gehandhaafd. Daarna werd afscheid genomen van Erna Tekke, zij heeft de volle zittingsperiode van 3x 3 jaar volgemaakt en trad af als voorzitter. Zij werd door Matty bedankt voor haar inzet en enthousiasme waarmee zij de vereniging heeft geleid. Het afscheid ging gepaard met een bos bloemen
6

Erna in actie bij haar laatste vergadering als voorzitter. en een fotoboekje. Het bestuur bood haar en haar man Kees een etentje aan. Helaas heeft zich niemand aangeboden het bestuur te komen versterken. We zouden graag weer op volle sterkte van zeven leden komen! In de pauze werden we verrast met een smakelijke traktatie van Map Clements ter gelegenheid van haar 90e verjaardag. Na de pauze nam Marinus van den Berg ons mee in “De wereld achter Namen”. Je naam kan je wegzetten, rangschikken; van wie ben jij er een? Het kan soms een verwachtingspatroon scheppen over je ontwikkeling. Zo benadrukte een missiezuster die hij ooit ontmoette: Congolese mensen zijn echt slim hoor! Dit in tegenstelling tot wat vroeger gedacht werd. Door “zilver papier te sparen voor de missie” meenden we toentertijd bij te dragen aan hun ontwikkeling. Namen geven ook iets weer van verwachting; zo heet een Perzische vrouw Chanel (bij ons een parfummerk), wat in hun taal betekent: mooie chique vrouw. Spreker haalde in dit verband een Bijbelse strofe aan waar staat: Laat je naam een goede geur zijn. Je naam is een kostbaar iets en is er om trots op te zijn. De heer Van den Berg stelde de vraag: “Hoe kom je aan een naam? Sommigen worden vernoemd naar een heilige, anderen naar helden of naar familieleden. Het was een verrassend, boeiend en ontroerend betoog, waarin de heer Van den Berg ons meenam naar intieme voorbeelden uit zijn omgeving. Wegens de tijd moest hij stoppen met zijn verhaal; hij deed dat met het gedicht: “Uw naam, jouw naam, jullie namen worden hier genoemd”. Mich van Wasbeek
7

Activiteiten

Nordic-walking We starten elke vrijdag om 14.00 uur bij: Brasserie Woods, Veekestraat 19, Oosterhout. Inlichtingen: Josina Blommers, tel.nr. 0162 – 42 27 98. Sjoelen / Rummikub Er wordt elke dinsdagmiddag om 13.30 uur gesjoeld. Dit gebeurt per toerbeurt bij de mensen thuis. Inlichtingen: Aren Koppenaal, tel.nr. 0162 – 45 72 74. Klaverjassen De Klaverjasclub speelt elke vrijdagavond in VCO, Houtduifstraat 2a. Inlichtingen: Ally Bakker, tel.nr. 0162 – 68 39 26. Leeskringen De leeskringen komen eens in de maand op maandagochtend om 10.00 uur bijeen: leeskring 1 op 4 maart bij Janie Zwemstra, De Braak 104 en leeskring 2 op 11 maart in de Beuk. Inlichtingen: Annie Knoop, tel.nr. 0162 – 43 21 69. Fietsen Er wordt elke week op woensdagmiddag gefietst. Vertrek om 13.45 uur vanaf het Hertenkamp aan de Slotlaan. Inlichtingen: Jan en Josina Blommers, tel.nr. 0162 – 42 27 98. Jeu de Boules Iedere woensdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur op de jeu de boules baan bij Oudenhove. Inlichtingen: Ditie Spleet, tel.nr. 0162 – 43 39 93. Biljarten Iedere woensdagavond van 19.00 tot 22.00 uur. Inlichtingen: Wim Boekholt, tel.nr. 0162 – 45 83 71 Creatieve ochtend Om de veertien dagen; op de tweede en de vierde dinsdagmorgen van de maand. Inlichtingen: Josina Blommers tel.nr. 0162 – 42 27 98 en Jenny Visser tel.nr. 0162 – 43 18 72. Lief en leed De vrijwilligers van de groep “Lief en leed” bezoeken leden, met een bloemetje of fruit bij een feestje of bij ziekte. Coördinator van deze groep is Greet van Wasbeek tel.nr. 0162 – 69 27 58. Mensen die bezoek wensen of weten dat iemand ziek is, kunnen dit bij haar melden.
8

Voorzitter Vacant

Secretaris Mich van Wasbeek Slijperijhof 24, 4902 DJ Oosterhout tel. 69 27 58 Email: m.van.wasbeek@kpnmail.nl

Vice-voorzitter Matty Dekker-Kloosterman Keiweg 60A 4901 JC Oosterhout tel. 42 26 97 Email: mattydekker@hotmail.com

Penningmeester Jacob van Nes Batelaar 18 4907 KJ Oosterhout tel. 45 95 26 Email: jvannes@casema.nl

Bankrekening: NL22RABO 013 95 80 719 t.g.v. PCOB afd. Oosterhout

Bestuursleden:

Elsbeth Harmsen Marie Curiehof 34 4901 MJ Oosterhout tel. 74 23 30 Email: elsbethenjohn@hotmail.com

Ad Schiedon Bouwlingplein 77 4901 KZ Oosterhout tel. 43 25 22 Email: a.schiedon@ziggo.nl

Irma van der Ent Hertogenlaan 116 4902 AT Oosterhout tel. 74 00 09 Email: ivanderent@kpnmail.nl

  Contributie:     PCOB afd. Oosterhout    € 47,-- voor leefverbanders    € 30,-- voor alleengaanden     Opzeggingen van het lidmaat-    schap dienen uiterlijk    30 november bij onze    secretaris binnen te zijn 


  Lay-out nieuwsbrief:     Erna Tekke     Mich van Wasbeek        

9