Nieuwsbrief april 2019

Nieuws brief.

 April 2019                            afd. Oosterhout NB    Paasgebruiken Op 21 en 22 april vieren we Pasen en met dat vooruitzicht ben ik op zoek gegaan naar de gebruiken die we zoal tegen komen in onze omgeving. Pasen heeft zijn oorsprong in het joodse Pesach. Tijdens het Eerste Concilie van Nicea (325) zijn de data van beide feesten officieel ontkoppeld. Over de precieze oorsprong en viering is men het niet eens. Er bestaan verschillende lentefeesten uit diverse culturen die sterk op elkaar lijken met hun specifieke symbolen, waaraan ook het christendom symbolen zou hebben ontleend. We kennen het gebruik van paasvuren. De bedoeling hiervan zou het verjagen van demonen van de winter zijn. De paashaas en paaseieren laten zien hoe vreemde elementen kunnen opduiken in christelijke riten. Het ophangen van paaseieren in bomen, is een overblijfsel van de heilige-boom cultus uit de Germaanse traditie. Ook de palmpasenstok met het broodhaantje in top is een overblijfsel van de meiboom van de Germanen. Zij droegen een boom rond met in de top een haantje; het dier dat bij zonsopkomst de nieuwe dag aankondigt. De paashaas heeft van oorsprong een pedagogisch karakter. Hij schonk alleen eieren aan kinderen die zich goed gedragen hadden. De paashaas schijnt voor het eerst in 1825 in Nederland bekend te zijn geworden. De herkomst van het eten van eieren is niet bekend, men vermoedt dat het met de voorgaande vasten periode te maken heeft. Het eten van matzes met Pasen is uiteraard terug te voeren op het eten van ongezuurde broden door het volk Israel.                                          Mich van Wasbeek 

2

Uit de bestuursvergadering Tijdens onze vergadering op 11 maart kwamen er geen bijzondere onderwerpen ter sprake. Er werd uitgebreid nagedacht over de ontmoetingsmiddagen. Met name die in de maand juni werd besproken. Het wordt een extra bijeenkomst (en geen reisje, zoals voorheen). Voorlopig is de werktitel “Smakelijk en vermakelijk”. U zult zich voor deze middag wel moeten opgeven en er hangt een prijskaartje aan deze bijeenkomst. In de Nieuwsbrief van mei zullen we u uitgebreid informeren. De binnenkomst van de contributie loopt redelijk, als u nog niet betaald heeft: graag voor 1 mei. De laptop ten behoeve van de ontmoetingsmiddagen is uitgezocht en wordt aangeschaft. Ook is de bezorging van Nieuwsbrief en magazine tijdens de vakantie periode geregeld. Verder waren er geen vermeldenswaardige onderwerpen. Mich van Wasbeek, secretaris

Meldpunt Energielasten Senioren De energierekening stijgt hard. Veel harder dan eerder voorspeld door het kabinet. “Dit is een klap voor mensen met een kleine beurs. Waaronder ouderen met alleen AOW of een klein aanvullend pensioen. Hun koopkracht loopt al jaren terug”, stelt directeur Manon Vanderkaa. KBOPCOB wil koopkrachtverbetering voor senioren. Dus geen hogere rekening voor wie dat niet kan betalen. Hoog tijd voor een meldpunt. Wat betekent de stijgende energierekening voor senioren? Vanaf vandaag kunnen zij hun ervaring delen op het Meldpunt Energielasten Senioren. Het Meldpunt is geopend op www.energielastensenioren.nl Ruud Heinen, KBO/PCOB Regiecoördinator Brabant Midden Het volledige artikel kunt u vinden op onze website (zie pagina 6)

Medewerkers gezocht voor Beweegproject voor senioren Vanaf april 2019 start het beweegproject Sociaal Vitaal in de wijken Slotjes en Oosterheide. Bedoelt voor senioren tussen de 70 en 85 jaar oud die onvoldoende bewegen en die graag meer sociale contacten willen. Wat wordt aangeboden: ● wekelijkse beweegactiviteiten ● extra voorlichting en trainingen.
3

1500 senioren in Slotjes en Oosterheide krijgen op 1 april een brief met informatie. Twee weken later worden zij bezocht met nadere informatie en om hen te stimuleren om mee te doen. Op 10 en 11 mei is er een fitheidstest en een week later starten de beweegactiviteiten. Voor afleggen van de huisbezoeken worden gezocht: enthousiaste en communicatieve mensen. U krijgt een training op 15 april (2,5 uur) met nadere uitleg waarna u met 30/35 adressen op pad gaat. U krijgt een vergoeding van € 1,– per adres. U kunt zich opgeven bij Rian Hermans van MOOVE. Email adres rian@mooveoosterhout Telefoonnummer: 0162-489271 en 06-235 82 668 Namens de projectgroep Sociaal Vitaal en het Ouderen Platform Oosterhout.

Verklein de kans op een val met deze 7 tips Als het op valpreventie aankomt, zijn er maar weinig geheimen voor instructeur Lex van Heumen van valtraining ZekerBewegen. De judoleraar leert deelnemers hoe ze vallen zoveel mogelijk kunnen voorkomen én bij een val het beste weer kunnen opstaan. Na afloop geeft Lex zijn deelnemers ook praktische tips mee. ‘Het zijn eenvoudige ‘weetjes’. Mensen kennen ze wel, maar vaak staan ze er niet bij stil.’ Lees de volgende 7 tips van Lex.

 1. Blijf met beide voeten op de grond 2. Loop zorgvuldig de trap op en maak de trap veiliger 3. Houd uw schoenen zoveel mogelijk aan 4. Loop zo min mogelijk met zware voorwerpen 5. Wees extra waakzaam op uw fiets of e-bike 6. Let op gladheid buiten het huis (sneeuw of mos!) 7. Werk aan uw eigen fysieke en mentale weerbaarheid De zeven punten worden uitgebreid behandeld in een artikel wat u kunt vinden op onze PCOB website. De handleiding vind u op pagina 6! Het artikel is dusdanig lang dat de beschikbare ruimte in deze nieuwsbrief plaatsing niet toelaat. Bron: Informatiegids Valpreventie voor ouderen VGZ

4

Rondom het Wilhelmus In een plotselinge opruimwoede op 7 maart j.l. moest ik even denken aan de PCOB-middag van 11 oktober vorig jaar. Het was de bijeenkomst met Kees Visser over het Wilhelmus. We kregen een mooie tekstkaart en omdat het zo’n kleurig ding was, had ik hem op mijn klikbord gehangen. Ik had die kaart in mijn handen en genoot wederom van het naamdicht, het acrostichon, dat van de eerste letters van de coupletten de naam Willem van Nassau vormt. Mijn blik bleef hangen op couplet 14: “Oorlof mijne schapen, die zijt in grote nood”. Waarom? Was ik dan in grote nood? Nou… grote nood… dat niet, maar misschien toch wel een beetje. Ik was namelijk mijn portemonnee kwijt met wat geld, maar wat wellicht erger is…met vele pasjes: rijbewijs, creditcard, zorgpas om de ergste maar te noemen. En net toen ik mijn hand uitstrekte om dan toch maar de bank te bellen, ging de voordeurbel. Twee mannen in het zwart! Jehova-getuigen? Nee toch! Nu echt niet! Gelukkig… het waren twee mannen van het schoorsteenvegers bedrijf Roetman (hoe toepasselijk zo’n naam!) uit Den Bosch. Zij hadden aan de overkant van de sloot, de singel, de gracht voor onze woning een portemonnee op straat zien liggen (de looproute naar mijn garage) en daarin mijn adres gevonden. En ze kwamen dat ding maar even afgeven……………… Wij stonden perplex! Dachten altijd dat het begrip -eerlijke vinder- voltooid verleden tijd was. Wat een geluk dat er ook nu nog gewoon heel eerlijke mensen zijn! Met het vindersloon in de zakken vertrokken ze weer, ons een beetje beduusd achterlatend. ’s Avonds belde eén van de mannen op om te melden dat hij van zijn baas een soort warme douche had ontvangen naar aanleiding van de mail die wij gestuurd hadden. Op mijn bureau lag nog de kaart van het Wilhelmus. En waarop viel nu mijn oog? Niet op “schild ende betrouwen” Wel schoot mij een h.b.s.variant door het hoofd: “mijn schild en mijn vertrouwen zijt gij mijn spiekpapier op u moet ik vertrouwen behoedt mij voor een vier”. Nee, mijn aandacht werd getrokken door regel één van couplet 9: “Na het zuur zal ik ontvangen Van mijn Heer, het zoet.”

Jaap Harkema
5

Bach in woord, beeld en geluid Voorafgaand aan Pasen gaan veel liefhebbers naar uitvoeringen van het meesterwerk van één van de grootste componisten: de Matthaüs Passion. Maar, wat schuilt er achter de noten van deze compositie? De Rotterdamse musicus Arjan Breukhoven neemt ons mee naar de wereld achter de noten van deze compositie. Hij vertelt het volgende over Bach’s werk: ‘De Matthaüs-Passion is misschien wel het meest indrukwekkende werk dat ooit is gecomponeerd in de muziekgeschiedenis. Dit werk componeerde Bach tijdens zijn werkzame periode in Leipzig. Oppervlakkig luisterend naar dit werk zul je zeker onder de indruk komen van de schoonheid, maar als je achter de noten kijkt, in de keuken van de componist, en meer te weten komt over achtergronden, gaat er misschien wel een wereld voor je open. Tijdens deze lezing neem ik je mee in Bach’s leven en zijn compositie in woord, beeld en geluid. Al luisterend naar de muziek word je op bepaalde zaken opmerkzaam gemaakt en krijg je misschien nog meer waardering voor deze componist en zijn werk’.

Wij zijn er als bestuur zeer mee ingenomen dat deze veelzijdige musicus bereid was naar Oosterhout te komen en hopen dat deze bijzondere themamiddag veel PCOB-leden zal aanspreken. Welkom in De Beuk, waar vanaf 13.45 uur koffie en thee klaarstaan. Matty Dekker-Kloosterman
Kopij voor de Nieuwsbrief van mei inleveren vóór 15 april bij m.van.wasbeek@kpnmail.nl

Ontmoetingsmiddagen Elke 2e donderdag van de maand, behalve in de maanden juni, juli en augustus, is er een ontmoetingsmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in de Beuk aan de Rulstraat. Vanaf 13.45 kunt u al terecht voor een kopje koffie of thee. 11 april Lezing over Bach’s Matthaüs Passion Door de heer Arjan Breukhoven 9 mei Bingo + pauze evenementje 13 juni Smakelijk en vermakelijk, deelname na opgave

6

Hoe bereikt u onze PCOB website? Tik in: bijvoorbeeld via Google of startpagina: pcoboosterhout Deze keuze moet u maken:
Wie zijn? – PCOB, christelijke ouderenorganisatie https://www.pcob.nl/uw-afdeling/oosterhout/wie-zijn-wij-175 De afdeling Oosterhout van de PCOB stel zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van oudere inwoners van ……enzovoort
Dit verschijnt na uw keuze:
De Afdeling Oosterhout van de PCOB stelt zich ten doel de geestelijke ……………………..uitgebreide zin te behartigen. Zie ook onze eigen website: https://pcob.pgooosterhout.nl/

Klik op: zie ook onze eigen website: https://…………………

Vervolgens verschijnt dit scherm en u kunt nu uw keuze maken.

Op actueel staat het laatste nieuws over onze PCOB.

Nieuws van de fietsclub Het is weer lente, dus gaan we weer van start met onze maandelijkse fietsdagen. We beginnen op donderdag 25 april. Zoals gebruikelijk starten we om 9.30 uur bij het Hertenkamp, Slotlaan. De route voor deze dag is nog niet bekend. Die laten we afhangen van de weersomstandigheden die dag. Jan en Josina Blommers
In de vorige nieuwsbrief werd de voorinschrijving van het Doelen concert aangekondigd, daarbij werd de datum niet genoemd. Het Doelen concert is dit jaar op 14 december.

7

Activiteiten

Nordic-walking We starten elke vrijdag om 14.00 uur bij: Brasserie Woods, Veekestraat 19, Oosterhout. Inlichtingen: Josina Blommers, tel.nr. 0162 – 42 27 98. Sjoelen / Rummikub Er wordt elke dinsdagmiddag om 13.30 uur gesjoeld. Dit gebeurt per toerbeurt bij de mensen thuis. Inlichtingen: Aren Koppenaal, tel.nr. 0162 – 45 72 74. Klaverjassen De Klaverjasclub speelt elke vrijdagavond in VCO, Houtduifstraat 2a. Inlichtingen: Ally Bakker, tel.nr. 0162 – 68 39 26. Leeskringen De leeskringen komen eens in de maand op maandagochtend om 10.00 uur bijeen: leeskring 1 op 1 april bij Janie Zwemstra, De Braak 104 en leeskring 2 op 8 april in de Beuk. Inlichtingen: Annie Knoop, tel.nr. 0162 – 43 21 69. Fietsen Er wordt elke week op woensdagmiddag gefietst. Vertrek om 13.45 uur vanaf het Hertenkamp aan de Slotlaan. Inlichtingen: Jan en Josina Blommers, tel.nr. 0162 – 42 27 98. Jeu de Boules Iedere woensdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur op de jeu de boules baan bij Oudenhove. Inlichtingen: Ditie Spleet, tel.nr. 0162 – 43 39 93. Biljarten Iedere woensdagavond van 19.00 tot 22.00 uur. Inlichtingen: Wim Boekholt, tel.nr. 0162 – 45 83 71 Creatieve ochtend Om de veertien dagen; op de tweede en de vierde dinsdagmorgen van de maand. Inlichtingen: Josina Blommers tel.nr. 0162 – 42 27 98 en Jenny Visser tel.nr. 0162 – 43 18 72. Lief en leed De vrijwilligers van de groep “Lief en leed” bezoeken leden, met een bloemetje of fruit bij een feestje of bij ziekte. Coördinator van deze groep is Greet van Wasbeek tel.nr. 0162 – 69 27 58. Mensen die bezoek wensen of weten dat iemand ziek is, kunnen dit bij haar melden.
8

Voorzitter Vacant

Secretaris Mich van Wasbeek Slijperijhof 24, 4902 DJ Oosterhout tel. 69 27 58 Email: m.van.wasbeek@kpnmail.nl

Vice-voorzitter Matty Dekker-Kloosterman Keiweg 60A 4901 JC Oosterhout tel. 42 26 97 Email: mattydekker@hotmail.com

Penningmeester Jacob van Nes Batelaar 18 4907 KJ Oosterhout tel. 45 95 26 Email: jvannes@casema.nl

Bankrekening: NL22RABO 013 95 80 719 t.g.v. PCOB afd. Oosterhout

Bestuursleden:

Elsbeth Harmsen Marie Curiehof 34 4901 MJ Oosterhout tel. 74 23 30 Email: elsbethenjohn@hotmail.com

Ad Schiedon Bouwlingplein 77 4901 KZ Oosterhout tel. 43 25 22 Email: a.schiedon@ziggo.nl

Irma van der Ent Hertogenlaan 116 4902 AT Oosterhout tel. 74 00 09 Email: ivanderent@kpnmail.nl

  Contributie:     PCOB afd. Oosterhout    € 47,-- voor leefverbanders    € 30,-- voor alleengaanden     Opzeggingen van het lidmaat-    schap dienen uiterlijk    30 november bij onze    secretaris binnen te zijn 


  Lay-out nieuwsbrief:     Erna Tekke     Mich van Wasbeek        

9