Home pagina

Dit is de hoofdpagina van de PCOB Oosterhout.  

De PCOB (Protestantse Christelijke Ouderen Bond) komt op voor senioren in Nederland. Vanuit het christelijk-sociaal gedachtengoed laten we ons eigen geluid horen. Dynamisch betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn de kenmerken van de PCOB. Ons doel? Een maatschappij waarin iedereen met zijn of haar mogelijkheden kan meedoen. De vereniging PCOB wil bijdragen aan een stevige positie van senioren in de samenleving. Leden, zelf ouderen, zetten zich hier actief voor in. Lees meer op www.pcob.nl

Per 1 januari 2024 is de landelijke PCOB gefuseerd met ouderenbond ANBO. 

U leest hierover alles op de centrale website.

De fusie heeft geen verdere invloed op onze lokale activiteiten. Landelijk vindt op dit moment verdere inhoudelijke afstemming plaats. Zo wordt bijvoorbeeld op dit moment gewerkt aan een nieuwe gezamenlijke website. In afwachting hiervan kunt u gewoon nog terecht op de centrale website www.pcob.nl. Voor sommige onderwerpen zult u (tijdelijk) worden doorgelinkt naar de website van ANBO: www.anbo.nl. Over en weer kan van elkaars dienstverlening gebruik worden gemaakt.