Home pagina

Dit is de hoofdpagina van de PCOB Oosterhout.  Gemeenschappelijk actief.

De PCOB (Protestantse Christelijke Ouderen Bond) komt op voor alle senioren in Nederland. Vanuit het christelijk-sociaal gedachtengoed laten we ons eigen geluid horen. Dynamisch betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn de kenmerken van de PCOB. Ons doel? Een maatschappij waarin iedereen met zijn of haar mogelijkheden kan meedoen. De vereniging PCOB wil bijdragen aan een stevige positie van senioren in de samenleving. Leden, zelf ouderen, zetten zich hier actief voor in. Lees meer op www.pcob.nl