Contact

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter:  Marianne Los,  Tel: 0162-437388  Email: mariannelos@planet.nl

Waarnemend voorzitter:  Vacant

Secretaris: Mich van Wasbeek, Slijperijhof 24, 4902 DJ Oosterhout.  Tel: 0162-692758 Email: m.van.wasbeek@kpnmail.nl

 Penningmeester: Rob van der Werf, Tel: 0162-856500                                                                 Email: robvderwerf@outlook.com

Bestuursleden: 

Piet Guis,   Tel:  06-536 070 23  Email: p.guis239@gmail.com.   (tevens contactpersoon) activiteiten

Ad Schiedon, Tel: 0162-432522. . Email: a.schiedon@ziggo.nl  (tevens 2e penningmeester)

Cliëntondersteuning:

Bert Schuur,  tel.nr 0162-460212 – 06-48581301. Email: bert.schuur@gmail.com