Leeskringen

De leeskringen komen eens in de maand op maandagochtend om 10:00 uur bijeen.  Leeskring 1 op 7 januari bij Jani Zwemstra, De Braak 104 en leeskring 2 op 14 januari in de Beuk.

Inlichtingen: Annie Knoop, tel.nr. 0162-432169